Sleeping Beauties i Styrerommet

Styrets betydning for en virksomhetens suksess kan ikke undervurderes. Det er en av bedriftens mest sentrale instanser. Der de viktigste beslutningene blir vurdert, utforsket og tatt. Der retning blir satt. Derfor er det viktig å spørre seg selv om styret bare er “godt nok” eller om det er på tide å søke etter det beste. 

For å gjøre dette er det viktig å se på styret – hva har vi? Har det vært lite utskiftning over mange år slik at det er «Sleeping Beauties» som fortsetter i styret? 

Sleeping Beauties:

Noen ganger har vi allerede dyktige mennesker i styret, men de har mistet engasjementet og bringer ikke lengre noe inn i styrerommet. Disse kaller vi for “Sleeping Beauties” i styrerommet. Har dere “Sleeping Beauties” i styrerommet? Å vekke eller bytte ut disse “sovende skjønnhetene”  er avgjørende for styrets fremdrift og arbeid. 

Å Vekke Sleeping Beauties:

Sleeping Beauties har som regel mistet engasjementet eller interesse, men ønsker ofte å beholde sin plass. Likevel kan de normalt “vekkes”. Dette innebærer å engasjere og motivere dem til å bli aktive bidragsytere igjen. Tydelig kommunikasjon og klare forventninger er elementer som kan være med på å “vekke” et slikt medlem.

Å Bytte Ut Sleeping Beauties:

Sleeping Beauties tilfører ofte ikke noe til styret mer, og er et passivt medlem. For bedriftens beste kan det ha en hensikt å bytte disse ut. Da er det viktig å tenke over spørsmålene vi stiller senere i artikkelen og finne nye kandidater som viser mer engasjement. Et medlem som tilfører noe i styrerommet. 

Brennende Engasjement for Oppgaven:

For at en bedrift skal gjøre det best mulig må medlemmene i styret være engasjert for oppgaven og for virksomheten. De må være lidenskapelige og engasjerte i virksomhetens suksess. Å finne kandidater med en ekte forpliktelse til styrearbeidet kan være nøkkelen til å maksimere styrets potensial.

Jakten på De Beste Kandidatene:

Å finne de beste styrekandidatene er en kritisk oppgave. Det krever en grundig forståelse av virksomhetens behov og mål. Vi er flinke til å forstå viktigheten av å bruke tid og ha kvalitet i prosessene rundt rekruttering av daglig leder. Hvorfor skal vi stille andre krav til oss selv i rekruttering til, eller vurdering av styret? Bør vi være fornøyd med godt nok når det finnes et «det beste for oss»?

Mange styrer faller i fellen med å rekruttere kandidater som ligner de som forlater styret. Dette kan føre til mangel på mangfold, nye perspektiver og riktig kunnskap. Vi må spørre oss selv hva vi virkelig trenger fra våre styremedlemmer og hvilke endringer som er nødvendige for å ta bedriften videre. Styrer må også utvikle seg, tilpasse seg og profesjonalisere seg. 

Behovskartlegging og Kravspesifikasjon:

For å utvikle et effektivt styre, er det nødvendig med en grundig behovsavklaring. Dette gir en klar kravspesifikasjon for kandidater. Vi må vurdere hvordan styrets sammensetning påvirker virksomhetens strategi og mangfoldighet. En god styre-evaluering kan være uvurderlig i denne prosessen og gi innsikt i hva som trengs. Noen spørsmål å stille seg kan være: 

  • Skal vi ha en kopi av den som trer ut av styret? 
  • Hva vil vi vektlegge høyere og lavere om vi må prioritere og hvilke endringer ønsker vi? 
  • Er det spesielle forhold vi bør tenke på?
  • Hvordan håndteres temaer som risiko og usikkerhet i styrerommet?
  • Bærekraft eller teknologi-muligheter og påvirkning? 
  • Makroøkonomiske endringer i bransjen eller markedsområdene? 
  • Organisasjons-kapasitet og strukturering? 

Fornye styret?

Veldig ofte ser kravene like ut som den personene styret mister. Styret bruker ikke muligheten til å fornye seg. Ofte gjør en gjenvalg på gjenvalg og risikerer å ende opp med «sleeping beauties». Styreevaluering kan suppleres med strukturerte individuelle samtaler med ulike interessenter. Det kan være lurt å spørre seg: 

  • Hvor godt harmonerer styrets samlede kompetanse og personlige styrker med de utfordringer og muligheter virksomheten står overfor? 
  • Er det behov for å styrke kompetanseområder i styret, slik at administrasjonen får nødvendig støtte, sparring og forståelse for virksomhetens fremtid?
  • Er styret i stand til å forvalte eiernes interesser på en forsvarlig og utviklende måte, som sikrer nødvendig tempo og gjennomføringsevne?

Utfordringen med Nettverksrekruttering:

Rekruttering gjennom personlige nettverk er vanlig, men det resulterer sjelden i nødvendig mangfoldige eller uavhengige styrekandidater. Dette kan begrense verdiskapningen. De beste kandidatene er der ute, og det er på tide å se utenfor vanlige sirkler for å finne dem.

Finn De Beste Kandidatene:

Styrevalg er ikke noe som bør tas lett på. Å finne de beste kandidatene, utvikle eksisterende medlemmer og oppmuntre til mangfold er avgjørende for styrets- og  virksomhetens fremgang. Vi vet at det er et fantastisk utvalg av interesserte, kompetente, engasjerte styremedlemmer tilgjengelig. Vi ønsker å bringe disse fram i «lyset» og vi ønsker å bidra til enda bedre verdiskapning. Det er på tide å søke etter det beste styret for fremtiden.

Skrevet av: Inger Helene Melbye-Larsen | 25.09.2023

nb_NONorwegian