Om Orgbrain: 

Orgbrain og Aboard har felles agenda med å bidra til bedre styrearbeid. Aboard fokuserer på personene i teamet, egenskapene og kompetansen i sammensetningen av et styre. Orgbrain fokuserer på gode verktøy for styret, administrasjonen og eierne, og formalitetene omkring dette arbeidet. Sammen utfyller vi hverandre godt. Vi har derfor inngått en samarbeidsavtale.

www.orgbrain.no     |     info@orgbrain.no     |     +47 22 12 00 28

Orgbrain leverer markedets mest komplette styre- og generalforsamlingsportal, som også brukes av mange ledergrupper og prosjekter, for å sikre effektive møter, struktur og kontroll på sitt arbeid.

I portalen får man blant annet:

  • Kraftig møtemodul med integrert videofunksjon, for enkel innkalling, gjennomføring og protokollering.
  • Styreskole og agenda bibliotek med lovhenvisninger, for enkelt oppslag og en mer profesjonell saksbehandling.
  • Aksjonærmodul, for gjennomføring av generalforsamlinger, transaksjoner, emisjoner, m.m
  • Sikker meldingstjeneste og chat
  • Datarom med stor lagringsplass og digital signeringsløsning
  • Maldatabase – med nyttige maler for administrasjonen og styret.

Følg denne lenken for mer informasjon om Orgbrains produkt og tjenester, samt kundereferanser: www.orgbrain.no

Ønsker du kontakt med Orgbrain, ring 22 12 00 28

nb_NONorwegian