Hvordan sikre et godt sammensatt styre?

Vi tror på verdiskapende styrer som et resultat av et riktig sammensatt styre. Hvordan går vi frem for å sikre dette for din virksomhet?

Styret i en virksomhet, sammen med ledelsen, utvikler virksomheten i sin strategiske retning. Det nåværende og framtidige samfunnet vårt gjør at alle virksomheter står overfor store endringer. Det er endringer i markedssituasjoner, forretningsmodeller og organisasjonsdynamikk.

Vi digitaliserer og restrukturerer. Samfunnet forventer bærekraftige tilnærminger og synlig mangfold. Styret må forholde seg til, og være drivende i hvordan virksomheten forholder seg til dette. Styret må aktivt bidra til navigering og valg. Da må styret også ha kompetanse, kunnskap og erfaring innenfor disse endringene.

Styret må videre være kompetent til å bistå ledelsen i å forberede og takle samfunnsendringene. Styret kan ha, og har en stor verdi for virksomheten. Styret, sammen med ledelsen, er en drivkraft som utvikler virksomheten. Et godt, profesjonelt, mangfoldig styre vil bidra til verdiforbedring i virksomheter. Styret har en verdi for virksomheten, og denne verdien kan ytterligere forbedres gjennom å sikre styrer for framtidens samfunn. Profesjonell styrerekruttering gir dette.

Vi starter alltid våre prosesser med en god kartlegging. Kommer man skjevt ut fra hoppkanten er det vanskelig å lande riktig. Vi hjelper og guider deg gjennom å beskrive behov innen styrekompetanse, fagkompetanse, erfaring og ikke minst personlige egenskaper. Når vi sammen har en god forståelse, bruker vi dette til å gi deg en kandidatliste med potensielle kandidater som passer med behovene. Vi kan bistå i samtaler med kandidater, rådgi omkring honorarer, gjøre referansesjekker m.m. Vi har ett mål; riktig kandidat for deg som imøtekommer din morgendag.

Vi bidrar med å gjøre informasjon om din virksomhet tilgjengelig for kandidatene slik at styrekandidatene også har et best mulig grunnlag for å velge dere for sin nye styreposisjon. Vi jobber hele tiden for at styrerekruttering skal være trygt, enkelt, effektivt og verdiskapende.

Skrevet av: Maria Myhre | 30.08.2022

nb_NONorwegian