Oppføringer av Maria Myhre

Om Seland | Rödl & Partner

Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS ble etablert i 1993 og har hovedkontor i Parkveien sentralt i Oslo. Selskapet er, med sine nærmere 20 advokater, et mellomstort norsk advokatfirma med bred forretningsjuridisk kompetanse, og spisskompetanse innenfor selskapsrett, skatt / avgift, arbeidsrett og fast eiendoms rettsforhold.

Om Hill & Co

Advokatene i Hill & Co har lang erfaring med å bistå styrer med å optimalisere eget arbeid, og hjelpe dem med å nå sine mål. Et godt styrearbeid krever bevissthet rundt styremedlemmenes ansvar og grundige rutiner som sikrer forsvarlig drift. Å opptre som juridiske rådgivere innen forretningslivet er en sentral del av Hill & Co sin virksomhet.

Om Optra Risk

Optra Risk AS (Optra) er en forsikringsmegler som er spesialisert innenfor operasjonelle forsikringer (som styreansvar, profesjonsansvar, ol.) og transaksjonsrettede forsikringer (forsikring av selgers ansvar for brudd på garantier i forbindelse med salg av virksomhet).

Neelam S. Anjum

Bli med oss på en inspirerende reise inn i verden av energi og inspirasjon med Neelam S. Anjum, vinneren av rekrutteringskonkurransen til ABoard sin under SHE Conference. Neelam er en ekte inspirasjon og en drivkraft for å hjelpe flere kvinner til suksess.

Webinar med Orgbrain 15. mars

Hvordan velge riktige styremedlemmer? Hva må eiere, styret eller valgkomité være opptatt av i utvelgelsen av styrekandidater? Og hvilket utbytte kan man ha av en valgkomite? Dette var blant spørsmålene Thomas Evensen og Ida Melbye-Larsen besvarte under webinaret de holdt 15. mars.

Hvordan hjelper og hemmer psykologien oss i valg av nye styremedlemmer?

Artikkelen utforsker psykologiske faktorer i utvelgelsen av styremedlemmer, inkludert likhetseffekten og persepsjon. Den oppfordrer til bruk av objektive kriterier for å motvirke bias og for å velge kandidater som best passer organisasjonens mål. Artikkelen fremhever behovet for balanse mellom objektivitet og åpenhet for mangfoldige perspektiver i styrevalg.